Bezpieczeństwo pracy przy wykopach

Wykopy ziemne najczęściej wykonuje się podczas prac budowlanych oraz drogowych. Są one wykonywane za pomocą nowoczesnego sprzętu budowlanego w tym maszyn, np. przy budowie fundamentów lub instalacji gazowej, wodnej czy elektrycznej.

Jak do każdej pracy ustawodawca przewidział przepisy BHP, czyli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac przy wykopach ziemnych.

Przepisy BHP przy wykonywaniu robót ziemnych

Zanim rozpoczniemy prace ziemne, powinniśmy opracować projekt określający położenie różnych instalacji, które mogą znaleźć się w obrębie wykonywanych przez nas robót. Do naszych obowiązków należy również opracowanie dokumentacji projektowej oraz instrukcji bezpieczeństwa w zależności od stanu gruntu. Kierownik budowy musi również ustalić zarządcę sieci instalacji, które są w bezpośrednim sąsiedztwie oraz poinformować go wykonywanym go o planowanych wykopach.

Podczas prowadzenia robót ziemnych powinno przestrzegać się następujących zasad BHP:

  • gdy wykonujemy prace w pobliżu instalacji podziemnych lub pogłębiania wykopów, powinniśmy wykonywać je ręcznie za pomocą szpadla,
  • gdy wykonujemy wykopy na terenie skarpy o bezpiecznym nachyleniu, musimy wykonać spadki, które umożliwią łatwy odpływ wód opadowych w kierunku wykopu. Musimy usunąć naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy. Za każdym razem musimy sprawdzić stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie,
  • jeśli nasz wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu —  odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Po częściowym lub całkowitym zakończeniu prac powinniśmy zgodnie z BHP:

  • postawić balustrady;
  • zakryć wykop tak, aby uniemożliwić wpadnięcie do niego;
  • oznaczyć teren za pomocą lin lub taśm, gdy nie możemy wykorzystać balustrad;
  • jeśli odbiorca nie jest w stanie ogrodzić wykopu, my musimy to zrobić;
  • gdy zasypujemy wykop, musimy demontować zabezpieczenia stopniowo od dna wykopu;
  • zabezpieczenia z wykopów można usunąć jednoetapowo, gdy grunt jest spoisty, a wykop nie przekracza głębokości 0,5 m lub w przypadku pozostałych gruntów, gdy wykop nie przekracza 0,3 m.

Jeśli szukają Państwo firmy, która wykona dla Państwa roboty ziemne, to zapraszamy do kontaktu! Oferujemy usługi o najwyższej jakości w najlepszej cenie!

Bezpieczeństwo pracy przy wykopach