Jakie kruszywa są stosowane do wykonywania nawierzchni?

W budownictwie drogowym zastosowanie znajduje wiele różnorodnych materiałów pochodzenia naturalnego, a także surowców zaliczanych do przetworzonych odpadów poprodukcyjnych i wydobywczych, w tym przede wszystkim kruszywa, które spełniają wszelkie niezbędne normy i wymagania budowlane. Są one powszechnie wykorzystywane przy budowie różnego rodzaju nawierzchni — począwszy od dróg leśnych poprzez autostrady.

Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży kruszyw, takich jak pospółka, grysy, tłuczeń, które odgrywają istotną rolę podczas wykonywania podbudów dróg asfaltowych i autostrad.

Pospółka

Jest to wielofrakcyjny materiał pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska, który znajduje bardzo szerokie zastosowanie – począwszy od domowych ogródków, skończywszy na budowie dróg i autostrad. Jest to materiał niesortowany bądź sypki, który swoją strukturą przypomina nieco piasek lub żwir. Ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych. Doskonale sprawdza się  przy wykonywaniu warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy m.in. budowie autostrad, a także jako podbudowa oraz wsparcie przy stabilizacji gruntu.

Grysy

Grys to kruszywo naturalne mechanicznie rozdrabniane (łamane). W przypadku budowy nawierzchni wykorzystywany jest do wykonania betonów asfaltowych czy mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wiążące, wyrównawcze i ścierane. Bardzo dobrze nadaje się do utwardzania podjazdów, ścieżek czy innych nawierzchni, co zawdzięcza przede wszystkim ziarnom o nieregularnych kształtach, które z łatwością się klinują. Uziarnienie grysów powinno być dostosowane do zastosowania. To surowiec kamienny stosowany zarówno w drogownictwie, jak i kolejnictwie.

Tłuczeń

Tłuczeń, podobnie jak grys, zaliczany jest do kruszyw mineralnych łamanych uzyskiwanych uzyskane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji nawierzchni kolejowych, drogowych i betonów. Charakteryzuje się uziarnieniem 31,5–63 mm. Jego ziarna są szorstkie, przypominające kształtem sześciany lub ostrosłupy.

 

 

Jakie kruszywa są stosowane do wykonywania nawierzchni?