Prace ziemne

PRACE ZIEMNE I WYKOPY DROGOWE - ŁÓDŹ

Prace ziemne najczęściej wykonujemy podczas prac budowlanych i drogowych. Przygotowujmy przestrzeń pod przyszłą inwestycję. Porządkujemy teren i wykonujemy jego niwelację. Tak przygotowana przestrzeń gotowa jest do dalszych działań. Wówczas możemy wykonać wykopy pod fundamenty w miejscach posadowienia budynku lub innego obiektu. Właściwie wykonane fundamenty zapewniają budowlom stabilność i odpowiednie oparcie. Dlatego wykopy powinny być wykonane precyzyjnie i zgodnie z dokumentacją.

Wszystkie roboty ziemne wykonujemy nowoczesnymi maszynami budowlanymi kierowanymi poprzez doświadczonych operatorów. Przygotowujemy wykopy pod fundamenty różnych obiektów, pod przyłącza, a także wykopy liniowe pod instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne, światłowodowe i elektryczne. Wykonujemy wykopy niestandardowe pod różnego typu obiekty i instalacje, takie jak szamba, baseny, oczyszczalnie ścieków czy w celach drenażu terenu. Możemy także ukształtować skarpy i nasypy lub wykonać wszelkie inne roboty ziemne.

Zajmujemy się wyburzaniem różnych obiektów. Przeprowadzamy rozbiórki budynków specjalistycznym sprzętem budowlanym. Urobek wywozimy wywrotkami z terenu dekonstrukcji. Zajmujemy się wywozem ziemi, gruzu i odpadów pobudowanych.

Usługi w drogownictwie

Prowadzimy roboty ziemne na rzecz firm wykonujących inwestycje drogowe. Każda budowę drogi rozpoczynamy od porządkowania i niwelowania terenu. Następnie przeprowadzamy korytowanie oraz zagęszczanie podłoża. Wszystkie te usługi wykonujemy dokładnie i terminowo. Nasza firma dysponuje specjalistycznym sprzętem pozwalającym na przygotowanie niemal każdej inwestycji drogowej. Podejmujemy się także prac przy budowie ścieżek rowerowych, chodników, parkingów i podjazdów.

Wyburzenia:

 • obiektów budownictwa jednorodzinnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów wykonanych z cegły,
 • żelbetonu,
 • drewna,
 • stali.

Wykopy liniowe pod instalacje:

 • sieciowe,
 • ciepłownicze,
 • wodociągowe,
 • energetyczne,
 • kanalizacyjne,
 • melioracyjne.

Wywóz i załadunek. Wywóz poza teren budowy oraz utylizacja  takiego materiału, jak:

 • gruz  pobudowlany,
 • śmieci,
 • ziemia,
 • glina
 • inne nieczystości.